Αρχική 2

KP-NEW-FRYDAKI-1

Το κατάστημα μας δραστηριοποιείται στον χώρο της πληροφορικής και της υψηλής τεχνολογίας από το 2005, έχοντας την έδρα της στην Κίσαμο Χανίων. Ασχολείται με το εμπόρια Η/Υ, συναφών ειδών και αναλωσίμων, ενώ παράλληλα αναλαμβάνει τη συρναμολόγηση – εγκατάσταση – αναβάθμιση αλλά και το service Η/Υ, φορητών υπολογιστών, ενσυρμάτων και ασυρμάτων δικτύων.

Μηχανογράφηση επιχειρήσεων
Πωλήσεις Η/Υ, περιφερειακών, αναλώσιμων και λογισμικού
Επισκευές και αναβαθμίσεις Η/Υ
Ανίχνευση και αφαίρεση ιών
Εγκατάσταση λειτουργικών συστημάτων (Windows, Linux)
Εγκατάσταση εφαρμογών και προγραμμάτων
Εγκατάσταση & ρυθμίσεις ενσύρματου ή ασύρματου δικτύου (διασύνδεση, routers, servers)
Τεχνική υποστήριξη οικιακών και επιχειρησιακών πελατών στο χώρο τους