Συναγερμός DS-VGW Kit

Ασύρματος κεντρικός πίνακας συναγερμού DS-VGW Kit, Πληκτρολόγιο LCD

– 32 ασύρματες και 8 ενσύρματες ζώνες που μπορούν να προγραμματιστούν στην κεντρική μονάδα του συναγερμού
– Πληκτρολόγιο με πλήκτρα αφής, ενσωματωμένο στην κεντρική μονάδα για τον πλήρη χειρισμό του συναγερμού, την εισαγωγή κωδικών και για τον προγραμματισμό των λειτουργιών του κέντρου
– Έγχρωμη οθόνη με κυλιόμενο μενού για εύκολο χειρισμό – προγραμματισμό.
– WiFi για σύνδεση στο δίκτυο σας και στο internet μέσω Cloud.
– Κεντρική μονάδα συναγερμού DS-VGW με ασύρματο δέκτη και ψηφιακή οθόνη και λειτουργία στα 433MHz που εξασφαλίζει ακόμη καλύτερη και ασφαλέστερη μετάδοση των σημάτων,
– Ενσωματωμένη εσωτερική σειρήνα,
– Τηλεφωνική ειδοποίηση συναγερμού με ηχογραφημένο μήνυμα σε 6 αριθμούς, Ο τηλεφωνητής GSM είναι ενσωματωμένος στην κεντρική μονάδα. Με τον τηλεφωνητή GSM μπορούμε να εγκαταστήσουμε τον συναγερμό σε οποιονδήποτε χώρο, ακόμα και αν δεν διαθέτει σταθερή τηλεφωνική γραμμή.