Σταθεροί Η/Υ

 • Συναρμολόγηση καινούριου Η/Υ με hardware που θα επιλέξουμε μαζί για την οικονομικότερη λύση σύμφωνα με τις προσωπικές σας ανάγκες.
 • Αναβάθμιση του παλιού σας Η/Υ με συμβατό hardware για την αύξηση της απόδοσής του.
 • Service hardware που περιλαμβάνει τον έλεγχο του Η/Υ, τη διατύπωση της βλάβης του hardware, την αντικατάσταση του προβληματικού εξαρτήματος και τον έλεγχο συμβατότητας και σωστής λειτουργίας του.

 

Με την πεποίθηση ότι προσφέρω την καταλληλότερη, οικονομικότερη και αξιόπιστη λύση, μετά από εκτενή μελέτη των αναγκών του πελάτη, προσφέρω με τις υπηρεσίες μου :

 • Εγκατάσταση εξοπλισμού / δικτύου τερματικών
 • Καθαρισμός από ΙΟΥΣ (antivirus protection)
 • Επισκευή Η/Υ (hardware-software)
 • Remote επικοινωνία 2 τερματικών
 • Επίσκεψη για πρόβλημα SERVER (σε πρώτη προτεραιότητα)
 • Εγκατάσταση PROXY H/W (Κοινόχρηστη σύνδεση INTERNET)
 • Ρυθμίσεις τερματικού (explorer + outlook)
 • Εγκατάσταση WINDOWS Server
 • Εγκατάσταση WINDOWS τερματικό
 • Εγκατάσταση TERMINAL SERVICES server

 

Παρακολούθηση της καλής λειτουργίας του Κεντρικού Συστήματος της επιχείρησης και των τερματικών σταθμών αυτού.

Ενημέρωση – εκπαίδευση των χρηστών στη χρήση των εφαρμογών συστημάτων πληροφορικής και την επίλυση των προβλημάτων αυτών

Σχεδίαση, ανάλυση και υλοποίηση των απαιτουμένων τροποποιήσεων επί των εφαρμογών .

Συντήρηση των H/W  S/W και την παρακολούθηση της ορθής συντήρησής αυτών.

Κάλυψη των αναγκών των τμημάτων της επιχείρησή σας για την έκδοση μεγάλων εκτυπώσεων ή για την υλοποίηση εκτυπώσεων, που κατά περίπτωση απαιτούνται (και δεν είχαν προβλεφθεί στον αρχικό σχεδιασμό των εφαρμογών) .